Kategorie

ZWROTY.

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (dalej: Ustawa), Klient może odstąpić od umowy zawartej na odległość (zrezygnować
z towaru kupionego w Sklepie) bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Klient ponosi pełne koszty związane z wysyłką towaru zwracanego na adres siedziby.

2. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób uszkodzony. Płyty CD, płyty DVD, kasety MC muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.

3. W przypadku odbioru w księgarni zwracany towar należy dostarczyć do Księgarni, w której został odebrany.

4. W przypadku otrzymania przesyłki bezpośrednio pod wskazany adres, chęć zwrotu należy składać do Działu Obsługi Klientana
e-mail: ksiegarnia@virtus24.pllub pod nr tel. 699 987 339 w dni robocze w godzinach 10 – 16. W celu usprawnienia rozpatrywania chęci zwrotu, zgłoszenie powinno zawierać: dane Klienta, numer zamówienia, ID lub identyfikator produktu, datę zamówienia oraz kwotę transakcji. Klient odpowiedzialny jest za prawidłowe zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniami powstałymi w trakcie przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub używania publikacji, zwrot nie zostanie przyjęty.

5. Zgłoszenia zwrotów będą na bieżąco rozpatrywane przez Dział Obsługi Klienta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wpłynięcia do Działu Obsługi Klienta oświadczenia od Klienta o dokonywanym zwrocie.

6. Firma Virtus gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu. Wszystkie publikacje dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta.

7. Zwrot Publikacji elektronicznych możliwy jest wyłącznie w przypadku nie wykorzystania linku umożliwiającego pobranie pliku. Zgłoszenie takie traktuje się jako chęć rezygnacji z zamówiena.

 

 >